سال هايي كه سينما مهم بود (سياست تاريخ و جنبش هاي اجتماعي در سينماي دهه ي هفتاد آمريكا)

کد شناسه :55562
سال هايي كه سينما مهم بود (سياست تاريخ و جنبش هاي اجتماعي در سينماي دهه ي هفتاد آمريكا)
بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

 *

0 نظر