داستان هايي به زبان نامادري/چاپ دوم

کد شناسه :54339
داستان هايي به زبان نامادري/چاپ دوم

اگر نگاهي به برندگان سال هاي اخير جايزه ي ملي کتاب و جايزه ي منتقدين مطبوعات آمريکا بيندازيم، مي بينيم که بسياري از اين نام ها مليتشان اکتسابي است. نويسندگاني از سراسر جهان که به امريکا مهاجرت کرده اند و با ذوقي که داشته اند، کارهاي خود را در زباني عرضه کرده اند که زبان مادري شان نيست يا در خانه به آن زبان سخن نمي گفته اند. از هشت برنده ي بورس داستان نويسي گوگن هايم چهار تن يا خارجي بوده اند يا زبان شان انگليسي نبوده. اين پديده مختص سال هاي اخير نيست. نويسندگان بزرگ و نام آوراني در اين عرصه به منصه ي ظهور رسيده اند و نقش بسيار موثري در ادبيات دنياي غرب ايفا کرده اند. داستان‌هاي اين کتاب به کوشش گردآورندگانش گزينه ‌ي بهينه ‌اي از داستان ‌هاي نويسندگان مهاجري ست که به ما يادآوري مي‌کند، همه به نوعي مهاجر هستيم. داستان ‌هايي اين مجموعه به قلم نويسندگاني ‌ست که از زادبوم اصلي خود مهاجرت کرده و به زبان کشور ميزبان (انگليسي) نوشته ‌اند. با اين همه، عناصر فرهنگي موطن اصلي ‌شان در جاي جاي متن حضور دارد و تفاوت هاي فرهنگي مردمان دو زبان را نشان مي‌دهند. اين مجموعه شامل داستان ‌هايي از نويسندگان مهاجر پرو، اسپانيا، روسيه، چين، ژاپن، هند و ويتنام است که در عرصه ‌ي داستان ‌نويسي امروز آمريکا و انگلستان خوش درخشيده و جوايز متنوعي دريافت کرده‌اند؛ از جايزه‌ي منتقدان مطبوعات گرفته تا جايزه ي ملي کتاب و بوکر و در نهايت نوبل ادبيات.

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

 *

0 نظر